About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts of the system and expound.

Contact Info

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope United States

+0989 7876 9865 9

info@example.com

מי מוסמך לטפל בהיפרתרמיה?

היפרתרמיה הינה טיפול מוכר המתבצע במקביל לפרוטוקול האונקולוגי המקובל. אי לכך, ניתנת היפרתרמיה אך ורק על ידי אונקולוגית ורדיותרפיסטיים מומחים מהמובילים בישראל ובתיאום עם תכנית הטיפולים הפרטנית של החולה.

מה מקומה של ההיפרתרמיה במסגרת הטיפול האונקולוגי הכללי שאני מקבל?

היפרתרמיה הינה טיפול אונקולוגי מוכר המתבצע במקביל לפרוטוקול הכימותרפיה וההקרנות. היא מהווה נדבך נוסף בתכנית הטיפולית ומייעלת את תוצאות ההקרנות והכימותרפיה. היפרתרמיה אינה גורמת לפגיעה ברקמות הבריאות ו/או לתופעות לוואי משמעותיות.

מהן תופעות הלוואי האפשריות לאחר טיפול?

למרות היותו של טיפול היפרתרמיה בטוח ומבוקר, ייתכנו תופעות הלוואי הבאות:

כוויות: במקרים מסוימים עלולות להיווצר כוויות מקומיות או שלפוחיות באזור הטיפול. אלה יטופלו באמצעות משחה בלבד.

כאב: במהלך הטיפול ולאחריו עלול החולה לחוש בכאב קל באזור המטופל. כאב זה זמני ועתיד לחלוף.

זיהום: במקרים בודדים עלול להיווצר זיהום במקום הטיפול.